Registering Mecklenburger forbundet.
Registering i Mecklenburg, Tyskland

REGISTERING I MECKLENBURG

Ønsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Tyskland vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 92 21 66 40 eller l-str@online.no

KOSTNADER VED REGISTERING :

Kostnader for å registrere føll i Mecklenburg, Tyskland:
Engangssum for å bli medlem: 50,- Euro
Årlig medlemsavgift: 30,- Euros plus 30,- Euro for hver avelsaktiv hoppen. Registreringskostnad for hoppen: 30,- Euro for 3-åringer, eldre hopper 40,- Euro
Registreringskostnad for føll: 40,- Euro
Førsta følet koster da totalt 190 euro. Bedekker du fler hopper koster neste føll 110 euro. Hoppen registreres bara en gang, så år 2 kostar førsta følet 30-40 euro mindre å registrere. 

I PRISEN ER DET registrering, ID-kontroll og føll- og hoppe bedømning. Har hoppen ikke pass får du et laget når hoppen blir registert.

Dersom hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten blir det 40 Euro mer i registerings avgift.

Link til Mecklenburgforbundet: http://www.pferdezuchtverband-mv.de/ 

NB: AVMELDING AV IKKE AVLSAKTIVE HOPPER.
Dere som har hopper stamboksførte i Mecklenburg, husk å "avregistere" dersom dere ikke skal ha føll på de neste år. Det koster en hoppeavgift på 32 euro, for hvert år de er avlsaktive.Denne kostnaden er for å skrive ut Deck-/Beshmungsschein som kommer i posten hvert år. 
Send en mail til dem, angi hoppens navn og reg.nr. i Mecklenburg. Engelska går bra. Mailadressen är info@pferdezuchtverband-mv.de. Husk å gjør dette i god tid før årsskifte. Dette gjelder også om du selger din hoppe. Hvis ikke kommer det en faktura til dere på hoppeavgiften.
 
BANKOPPLYSNINGER (Mecklenburg forbunder):
Her er bank opplysninger til Mecklenburg forbundet, disse opplysningen må en ha for å sende en utenlands betaling:
BIC GENODEF1GUE
IBAN DE 76 1406 1308 0000 7513 24
Bank : Raiffeisenbank, Güstrow


OVERSETTELSE PÅ REGNINGER OPPLYSNINGER FRA MECKLENBURG:
Etter nyttår kommer det en del fakturaer fra forbundet som gjelder registering/stamboksføring. Her kommer en liten oversetting:
Stutbucheintragung = Stamboksføring av hoppen
Genomanalyse = DNA-test
Abstammunguntersuchung = Hårprøvekontroll
Ausstellen eines Pferdepasses für nicht Mitglieder = utstilt hestepass for ikke medlemmer.
Fohlenpass = Føllpass

Die Papiere erhalten Sie nach Zahlungseingang = "Pappiret" får du nÅr fakturanen er betalt.

Deck-/Besahmungsschein = sprangseddel

Grundbeitrag = grundavgift, medlemsavgift,  30 euro pr år.

Rechnung = Regning, faktura

Mitgliedsnummer = medlemsnummer, oppgis alltid ved kontakt

Ihr Pferdebestand = Deres "hestebestand" dvs. de hoppene som er aktive i avlen.

Har du først innregistert/eksteriørkåret hoppen, vil man ved senere annledninger kunne registere føllene, via papirs veien.

STUTTERI-ML